Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Kruislandsedijk 25 te Steenbergen

Op 22 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘melding waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken’ ontvangen voor het aanleggen van een steiger en een ligplaats  op het perceel gelegen aan de  Kruislandsedijk 25, 4651 RH te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005165.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.