Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Kreekweg 1 te Dinteloord

Op 13 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ontvangen voor het herhuisvesten van stichting IRS op het perceel gelegen aan de  Kreekweg 1, 4671 VA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005459.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.