Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Kaaistraat 2c te Steenbergen

Op 14 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor realiseren van een balkon van het apartement op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 2c, 4651 BN te Steenbergen Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005461.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.