Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen

Op 14 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor plaatsen van 4 units op het perceel gelegen aan de Geert Vinckestraat 2,  4651 DJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005053.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.