Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Gastelseweg ong te Kruisland

Op 13 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen op het perceel kadastraal bekend, sectie AA nr 443 en1098 (Gastelseweg) te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005437.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.