Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Darink 4, 4756 CR te Kruisland

Op 11 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen aan het perceel De Darink 4, 4756 CR te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000741.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.