Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dalem 2 te Steenbergen

Op 5 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van een garage/berging en het verplaatsen van een in- en uitrit, gelegen aan het perceel Dalem 2,  4651 HB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003041.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.