Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 8 te Steenbergen

Op 4 februari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verplaatsen van de uitrit van de linkerzijde van de tuin naar de rechterzijde van de tuin op het perceel gelegen aan de Corneliusstraat 8, 4651 XP te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000509.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.