Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 8  te Steenbergen

Op 6 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw, gelegen aan het perceel Corneliusstraat 8,  4651 XP te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002665.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.