Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Popstraat ong. te Dinteloord

Op 3 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het snoeien en kandelaberen van bomen, gelegen aan het perceel Burgemeester Popstraat te Dinteloord, kadastraal bekend onder sectie F nummer 4391. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000634.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.