Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Burg. Mr. H. Popstraat 2 te Dinteloord

Op 24 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een basisschool op het perceel gelegen aan de Burg. Mr. H. popstraat 2, 4671 ES te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001330.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.