Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bronkhorststraat 7-9 te Steenbergen

Op 28 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een nieuw bedrijfspand op het perceel gelegen aan de Bronkhorststraat 7-9, 4651 SZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005257.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.