Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boonhil 8 te Steenbergen

Op 20 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit  ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het leggen van kabels en leidingen op het perceel gelegen aan de Boonhil 8, 4651 VW te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002892.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.