Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boonhil 31, 4651 VW te Steenbergen

Op 24 februari 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘revisie’ en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ ontvangen voor het uitbreiden van het aantal dieren (binnen de bestaande stallen) en aanpassingen aan het huisvestingssysteem voor vleesvarkens, gelegen aan de Boonhil 31,  4651 VW te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000913.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.