Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boonhil 25b te Kruisland

Op 3 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een loods, gelegen aan het perceel Boonhil 25b, 4756 SM te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK170001633.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.