Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boompjesdijk 1 te Dinteloord

Op 5 september 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het aanbouwen van een serre en dakkapel, gelegen aan de Boompjesdijk 1, 4671 PR te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003916.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.