Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boompjesdijk 1  te Dinteloord

Op 10 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’  ontvangen voor het bouwen van een aanbouw van een bedrijfswoning, gelegen aan het perceel Boompjesdijk 1, 4671 PR te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003137.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.