Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boompjesdijk 11a te Dinteloord

Op 24 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor een inpandige verbouwing en toevoeging van een logies functie in het bestaande pand op het perceel gelegen aan de Boompjesdijk 11a, 4671 PR  te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001442.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.