Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boomdijk 36 te Steenbergen

Op 21 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verplaatsen van de uitrit van de achterzijde naar de zijkant van de woning op het perceel gelegen aan de Boomdijk 36, 4651 XG te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000273.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.