Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boerengorseweg te Nieuw-Vossemeer

Op 29 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het bouwen en aanleggen van meerder objecten op het perceel gelegen aan de Boernengorseweg te Nieuw-Vossemeer

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002355.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.