Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boekhout 34 te Steenbergen

Op 9 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een overkapping aan garage, gelegen aan het perceel Boekhout 34, 4651 HC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001750.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.