Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blozekriekske 12 te Nieuw-Vossemeer

Op 6 april 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen en renoveren van een woning op het perceel gelegen aan de Blozekriekske 12, 4681 BW te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001530.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.