Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 83 te Steenbergen

Op 14 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het plaatsen van twee reclame uitingen op de voorgevel van een bestaand winkelpand op het perceel gelegen aan de Blauwstraat 83, 4651 GB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001707.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.