Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Sluis  te Steenbergen

Op 13 april 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ , ‘Weg aanleggen of veranderen’ en  ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het inrichten van het eiland Blauwe Sluis en plaatsen van een belevingspunt op het perceel gelegen aan de kruising Boven Sasweg en Kruislandsedijk te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001676.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.