Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Sluis  Kruislandsedijk ong. te Steenbergen

Op 20 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het inrichten van eilandje Blauwe Sluis en het plaatsen van een belevingspunt  op het perceel kadastraal bekend Z 156 te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002184.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.