Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Benedensasweg ong. te Steenbergen

Op 22 februari 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het uitbreiden en aanleggen van een bestaande parkeerplaats bij Beneden Sas, gelegen aan het perceel Benedensasweg ong. kadastraal bekend onder sectie A nummer 557 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000886.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.