Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Beneden Sasweg ong. te De Heen

Op 31 maart 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het aanpassen van een kanoloods, gelegen aan het perceel Beneden Sasweg ong., kadastraal bekend sectie A nummer 530 te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001617.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.