Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Beneden Sasweg 8 te De Heen

Op 15 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten ontvangen voor het plaatsen van een kapschuur/blokhut in de tuin op het perceel gelegen aan de Beneden Sasweg 8, 4655 ST te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000200.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.