Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Beneden Sasweg 8, 4655 ST te De Heen

Op 10 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ ontvangen voor de aanvraag van rookgasafvoer, gelegen aan het perceel Beneden Sasweg 8, 4655 ST te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001243.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.  Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.