Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bastion ong. te Steenbergen

Op 22 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor  het bouwen van 10 woningen gelegen aan  het perceel aan Bastion ong. kadastraal bekend sectie E nummer 714 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000448.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.