Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Bastion ong. te Steenbergen

Op 23 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ontvangen voor het bouwen van 10 woningen op het perceel kadastraal bekend sectie E nummer 714 (Bastion ong.) te Steenbergen Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005208.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.