Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Afgeslechtedijk 8 te Steenbergen

Op 25 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ ontvangen voor de restauratie van een rijksmonument, gelegen aan de Afgeslechtedijk 8, 4651 RC te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003776.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.