Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning aanleg camperplaats bij haven te Steenbergen

Op 1 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het realiseren  van een standplaats voor een camper  op het perceel gelegen aan de haven, kadastraal bekend W4120 te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002508.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen