Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Wipstraat 2 te Steenbergen

Op 23 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een deur in een scheidingswand van het pand op het perceel gelegen aan de Wipstraat 2, 4651 XW te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002253.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.