Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning ’t Wit Hekke 16 te Nieuw-Vossemeer

Op 7 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen aan ’t Wit Hekke 16, 4681 BV te Nieuw-Vossemeer

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002663.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.