Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning ’t Wit Hekke 16 te Nieuw-Vossemeer

Op 3 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van 1 kastanjeboom en 2 Oostenrijkse dennenbomen op het perceel gelegen aan ’t Wit Hekke 16, 4681 BV te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000957.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.