Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Pelsendijk 13 te De Heen

Op 19 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’  ontvangen voor het afwijkend gebruiken van het pand  op het perceel gelegen aan de Pelsendijk  13, 4655 TK te De Heen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002194.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.