Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Molenstraat 32 te Kruisland

Op 9 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van kozijnen van de woning op het perceel gelegen aan de  Molenstraat 32, 4756 BE te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005422.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.