Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Markt ong te Kruisland

Op 16 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor herschikken van de terrassen op het perceel gelegen aan de Markt te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005090.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.