Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning  Dinteloordseweg ong. te Steenbergen

Op 26 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit  ‘uitrit aanleggen of veranderen’  ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan de Dinteloordseweg ong. (gelegen naast de meelfabriek) te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002314.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.