Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Seringenlaan 1 te Steenbergen

Op 17 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van 8 lichtmasten.

De aanvraag heeft betrekking op de Seringenlaan 1 (rondom atletiekbaan) te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16003897 meegekregen.