Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Schansdijk 5 te De Heen

Op 22 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor restaureren van Fort Henricus.

De aanvraag heeft betrekking op Schansdijk 5 te De Heen en heeft als kenmerk ZK16003975 meegekregen.