Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, nb. Bastion 27 te Steenbergen

Op 23 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het realiseren van een in- en uitrit nabij het perceel aan de Bastion 27 te Steenbergen.

De aanvraag heeft betrekking op Bastion 27 te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16004000 meegekregen.