Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Kruislandsedijk 25 te Steenbergen

Op 18 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het aanleggen van een steiger.

De aanvraag heeft betrekking op de Kruislandsedijk 25 te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16003920 meegekregen.