Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Kade 1 te Steenbergen

Op 18 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor de compenstatie van de haven Steenbergen. Vanwege het plaatsen van nieuwe damwanden is het oppervlakte in het havengebied verminderd. Dit verlies wordt gecompenseerd.

De aanvraag heeft betrekking op de Kade 1 te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16003900 meegekregen.