Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Havenpad 1 te Steenbergen

Op 22 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van damwanden en een steiger.

De aanvraag heeft betrekking op Havenpad 1 te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16003915 meegekregen.