Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Gladioolstraat 23 te Steenbergen

Op 13 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het uitbreiden van een woning.

De aanvraag heeft betrekking op de Gladioolstraat 23 te Steenbergen en heeft als kenmerk ZK16003847 meegekregen.