Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, Boonhil 25 te Kruisland

Op 15 augustus 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin toestemming wordt gevraagd voor het inrichten van natuur achter het bouwblok.

De aanvraag heeft betrekking op de Boonhil 25 te Kruisland en heeft als kenmerk ZK16003850 meegekregen.