Officiele publicatie

Aanraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 16 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor het bouwen van een tuinbouwkas, gelegen aan het perceel Willemspolderweg 2, 4671 TK  Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002347.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.