Officiele publicatie

Aanraag omgevingsvergunning Princeweg 2 te De Heen

Op 8 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor het bouwen van een chalet, gelegen aan het perceel Princeweg 2, 4655 RZ De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002254.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.